antikorozní prostředky
Jazyk: Český Polski

Fluidcare

KOMPLEXNÍ SERVIS PRO PODNIKY TOTAL FLUID MANAGEMENT

 1. ÚVOD
  Koncepce komplexního servisu pro podniky vznikla v USA a jedním z její průkopníků byla firma HOUGHTON FLUIDCARE - HFC. Původně tato koncepce byla zavedena v automobilovém průmyslu a nyní je aplikována v každé průmyslové oblasti vzhledem k možnosti její flexibilního přizpůsobení k potřebám každého potenciálního zákazníka.
 2. PŘEDPOKLADY SYSTÉMU TFM
  Program Total Fluid Management je založen na obsluze vnější firmou některých vybraných oblastí činnosti podniku. K těmto oblastem patří mezi jiné: realizace nákupu kompletní řady výrobků, technická obsluha a utilizace odpadů.
 3. ZPŮSOB REALIZACE
  Program TFM je realizován na základě oboustranné smlouvy, která zahrnuje služby v plném rozsahu, poskytované vnější firmou, oblasti zodpovědnosti a finanční kalkulaci.
  Firma poskytující služby v rámci TFM na vlastní náklady zaměstnává pracovníky obsluhy a nakupuje nezbytné vybavení, které následně vyúčtovává během trvání smlouvy.
 4. FINANČNÍ VYÚČTOVÁNÍ
  Firma Houghton Polska nabízí způsob finančního vyúčtování, kterého základ tvoří stálé platby za výrobní jednotku po celou dobu platnosti smlouvy. Pro firmu, která je zahrnuta do programu TFM je to vynikající způsob, jak si předem naplánovat dlouhodobé výrobní náklady.
 5. PROČ TFM?
  Aplikace programu TFM v podniku implikuje tyto výhody:
  • výrazné snížení nákladů na obsluhu podniku - průměrně 10-15%,
  • stálé dlouhodobé náklady,
  • kvalitnější obsluhu chemických prostředků spojenou s lepšími znalostmi chemických výrobků ze strany výrobce,
  • lepší využití pracovníků obsluhy,
  • partnerskou spolupráci s vnější firmou,
  • sjednocení záležitostí spojených s utilizací odpadů a hospodařením s odpady,
  • aplikaci stejnorodých řad používaných výrobků a výběr výrobků, které mají nejlepší poměr kvalita k ceně
 6. ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY
  Systémy spolupráce založené na TFM jsou ve světě realizovány asi od 10 let, což dává dobrý retrospektivní pohled. O vhodnosti systému TFM může svědčit fakt, že většina nově vzniklých podniků zavádí tento systém hned od samotného začátku a ve stávajících podnicích je aplikován čím dál tím více, buď jako celek anebo částečně.
fluidcare

Údolní 37 602 00 Brno, tel/fax +420 542 213 332

Vyhotovení a provoz: Empathy Interactive